riaditel
Prezident a iniciátor vzniku Auxiliary Police SlovakiaAuxiliary Police Slovakia

Propagujte aj svoju stránku

TOPlist

aktualne informacie Aktuálne informácie
1
2
3
4
5
6
7
8
9

01.02.2015 | Martin Soták |
2% z dane

obrazok Priatelia ďakujeme Vám za podporu v predchádzajúcich rokoch. Veľmi oceníme, ak nám prejavíte dôveru aj v nasledujúcom roku vo forme 2% z dane. Financie získané touto formou použijeme na rozvoj nášho združenia a výstroj našich nových členov pri plnení ich úloh na úseku ochrany verejného poriadku a pri krízových situáciách. Súčasťou aktivít je aj lektorská, prednášateľská a vydavateľská činnosť pre deti a seniorov.

Vyhlásenie o príspevku pre rok 2014 a potvrdenie o zaplatení dane si môžete stiahnuť tu, v sekcii dokumenty.
Pre odovzdanie tlačiva prosím kontaktujte:
Martin Soták na tel.č: 0910 193 059.
ĎAKUJEME.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
(c) AUXILIARY Police Slovakia