riaditel
Prezident a iniciátor vzniku Auxiliary Police SlovakiaAuxiliary Police Slovakia

Propagujte aj svoju stránku

TOPlist

aktualne informacie Aktuálne informácie
1
2
3
4
5
6
7
8
9

05.04.2012 | www.kosice.sk | 13.01.2011 | Roman Jabrik |
Z histórie: MsP a DMS rokovali o ďalšej spolupráci

obrazok Dňa 13.01.2011 sa v kancelárii zástupcu náčelníka MsP Košice uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti predstaviteľov Mestskej polície Košice (MsP) a Dobrovoľnej miestnej stráže pri MÚ MČ Košice - Šaca (DMS). Témou stretnutia bolo vyhodnotenie vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní verejného poriadku, čistoty a hygieny verejných priestranstiev, spoločného výkonu služby počas realizácie rôznych preventívno-bezpečnostných akcií, ako aj počas konania kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí v územnom obvode Mestskej časti Košice - Šaca. Načrtli sa perspektívy ďalšej spolupráce medzi MsP a DMS v priebehu roka 2011 a možností realizácie myšlienky vytvorenia DMS v rámci mesta Košice, resp. v jednotlivých mestských častiach.


počet komentárov k článku:98913
Pridávať/Zobraziť komentáre

(zľava veliteľ DMS PaedDr. Galamboš, zást. náčelníka MsP KE Ing. Pavelčák, referent OVŠV MsP KE p. Jabrik a člen DMS Ing. Lechner)
(zľava veliteľ DMS P...
13.01.2011
Pracovné stretnutie
Pracovné stretnutie
13.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(c) AUXILIARY Police Slovakia