riaditel
Prezident a iniciátor vzniku Auxiliary Police SlovakiaAuxiliary Police Slovakia

Propagujte aj svoju stránku

TOPlist

aktualne informacie Aktuálne informácie
1
2
3
4
5
6
7
8
9

18.08.2012 | PaeDr. Rudolf Galambos |
Auxiliary Police Slovakia v Maďarsku

obrazok Dňa 11. augusta 2012 sa v maďarskom meste Sárospatak uskutočnilo krajské stretnutie občianskej stráže (polgárӧrség), na ktorom sa ako hostia, na základe pozvania, zúčastnili aj členovia občianskeho združenia Auxiliary Police Slovakia (APS). Polgárӧrség sú dobrovoľníci, ktorí v rámci svojho voľného času plnia úlohy najmä na úseku verejného poriadku, usmerňujú dopravu a podieľajú sa na ochrane majetku fyzických aj právnických osôb vo svojej obci. Na výkon činnosti polgárӧrség je v Maďarsku prijatý osobitný zákon, ktorý určuje ich pôsobnosť a právomoci.
Za občianske združenie Auxiliary Police Slovakia sa na stretnutí zúčastnili prezident APS PaedDr. Rudolf Galambos a ďalší : JUDr. Štefan Mida (1. viceprezident), Martin Soták (2. viceprezident), Marcel Ivanecky (zástupca vedúceho územnej úradovne) a Ľudmila Švábová (starší strážnik). Stretnutie bolo usporiadané na brehu rieky Bodrog na voľnom priestranstve, kde boli nastúpení členovia polgárӧrség, prihovorili sa im predstavitelia ich najvyšších orgánov, predstavitelia polície, obcí a verejného života. Ocenili vybraných členov a ďalej sa pokračovalo vo voľnom programe : vystupovali folklórne skupiny, rockové kapely, vyhrávala hudba, varil sa guláš a ďalšie dobroty maďarskej kuchyne, zapíjali to tokajským vínom (akcia sa uskutočnila v tokajskej vinohradníckej oblasti), či „barack pálinkou“. Atmosféra bola vynikajúca, bolo možné si zakúpiť aj nejaké suveníry, či doplnky výstroja občianskej hliadky.
Hostí zo Slovenska (členov APS) osobitne privítal na otváracom ceremoniály prezident polgárӧrség Dr.Túrós András (bývalý prezident policajného zboru v Maďarsku). Počas recepcie potom došlo k viacerým kontaktom s predstaviteľmi polgárӧrség, políciou, starostami obcí (mnohí sú mimochodom členovia, či dokonca aj velitelia polgárӧrség v obci). Pre maďarské média boli poskytnuté interview (rádio, televízia, printové médiá), kde prezident APS aj vďaka svojej vynikajúcej znalosti maďarčiny predstavil APS z hľadiska vzniku, činnosti a podpory. Počas stretnutí maďarská strana ubezpečovala členov APS, že v rámci svojich možností poskytne odbornú pomoc pri riešení problémov vo výkone služby hliadok, pri spôsobe získavania nových členov a teda rozširovania činnosti do ďalších obcí. Majú záujem o spoluprácu a prejavovali úprimnú radosť z medzinárodnej spolupráce. Tento bod došiel až ku výmene adries s občianskym združením, ktoré sa zaoberá možnosťami podpory občianskych hliadok v rámci spoločného postupu niektorej výzvy z fondu Európskej únie (cezhraničná spolupráca). Maďarskí kolegovia obdivovali rovnošaty APS, predstavitelia polície žartom naznačili, že ak by sme ich zastavili u nás, zaplatili by pokutu bez reptania.
Počas prehliadky miesta stretnutia, členov APS pozývali maďarskí kolegovia ku svojim stolom, kde spolu s rodinami, či priateľmi pripravovali rôzne dobroty. V priateľskej atmosfére sa členovia APS rozlúčili a ukončili toto užitočné a prínosné stretnutie.


Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
Sárospatak 2012
Sárospatak 2012
11.08.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(c) AUXILIARY Police Slovakia