riaditel
Prezident a iniciátor vzniku Auxiliary Police SlovakiaAuxiliary Police Slovakia

Propagujte aj svoju stránku

TOPlist

aktualne informacie Aktuálne informácie
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Najbližšia plánovaná akcia:
Odpustová slávnosť sv. Joachima a Anny v Rudníku
Akcia je naplánovaná na: 29-07-2018
Miesto konania akcie: Rudník
Popis akcie:
- pomoc pri zabezpečovaní verejného poriadku, riadenie dopravy a organizácia.
24.12.2012 | Web Administrátor |
Vianočné želanie

Auxiliary police Slovakia Vám želá príjemné, pokojné a požehnané prežitie Vianočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších.

18.08.2012 | PaeDr. Rudolf Galambos |
Auxiliary Police Slovakia v Maďarsku

obrazok Dňa 11. augusta 2012 sa v maďarskom meste Sárospatak uskutočnilo krajské stretnutie občianskej stráže (polgárӧrség), na ktorom sa ako hostia, na základe pozvania, zúčastnili aj členovia občianskeho združenia Auxiliary Police Slovakia (APS). Polgárӧrség sú dobrovoľníci, ktorí v rámci svojho voľného času plnia úlohy najmä na úseku verejného poriadku, usmerňujú dopravu a podieľajú sa na ...

05.04.2012 | PaedDr. Rudolf Galambos |
Členovia DMS Šaca ukončili svoju činnosť a stali sa členmi Auxiliary Police Slovakia

obrazok Na prelome roka 2009 bol miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice - Šaca predstavený projekt, ktorého cieľom bolo napomáhať štátnym orgánom, samosprávnym orgánom, bezpečnostným zložkám, zložkám záchranného systému a iným organizáciám, inštitúciám a združeniam pri ochrane verejného poriadku a pri krízových situáciách. PaedDr. Rudolf Galambos, ako zakladateľ a iniciátor myšlienky, vypraco...

čítať celý článok
počet komentárov k článku:74035
05.04.2012 | |
Členovia Auxiliary Police Slovakia pomáhali pri hasení požiaru

obrazok Dňa 16.03.2012 členovia auxiliary police Slovakia pomáhali pri hasení požiaru v mestskej časti Košice-šaca.
Viď fotografie z akcie pod článkom...

čítať celý článok
počet komentárov k článku:0
05.04.2012 | www.nasa.sk | 26.01.2011 | tv naša |
Z histórie: Dobrovoľná miestna stráž v Šaci slúži už takmer dva roky

obrazok Má 13 členov, zložených z miestnych obyvateľov tejto mestskej časti. Za svoju službu nepoberajú plat, malou odmenou za ich činnosť preto bolo aspoň novoročné posedenie u starostu na miestnom úrade.
Pôvodný článok vrátane videa nájdete na adrese: http://www.nasa.sk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=5958:dobrovona-miestna-stra-v-aci-slui-u-takmer-dva-roky&catid=5:video-spravy&...

čítať celý článok
počet komentárov k článku:9936
05.04.2012 | www.kosice.sk | 21.01.2011 | Roman Jabrik |
Z histórie: Starosta Šace prijal predstaviteľov bezpečnostných zložiek

obrazok Starosta MČ Košice – Šaca p. Rudolf Reštei prijal dňa 20.01.2011 v zasadačke MÚ MČ Košice – Šaca zástupcov Mestskej polície Košice, Obvodného oddelenia Policajného zboru SR Košice – Šaca a členov Dobrovoľnej miestnej stráže pri MÚ MČ Košice – Šaca (ďalej „DMS"), kde im vyjadril poďakovanie za minuloročnú spoluprácu pri zvyšovaní bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov MČ Košice – Šaca (ďalej „mestsk...

čítať celý článok
počet komentárov k článku:7070
05.04.2012 | www.kosice.sk | 13.01.2011 | Roman Jabrik |
Z histórie: MsP a DMS rokovali o ďalšej spolupráci

obrazok Dňa 13.01.2011 sa v kancelárii zástupcu náčelníka MsP Košice uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti predstaviteľov Mestskej polície Košice (MsP) a Dobrovoľnej miestnej stráže pri MÚ MČ Košice - Šaca (DMS). Témou stretnutia bolo vyhodnotenie vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní verejného poriadku, čistoty a hygieny verejných priestranstiev, spoločného výkonu služby počas realizácie rôznych pre...

čítať celý článok
počet komentárov k článku:98913
05.04.2012 | www.kosice.sk | 13.07.2010 | Mgr. Miroslav Dzurik |
Z histórie: Členovia dobrovoľnej miestnej stráže v Mestskej časti Košice – Šaca bilancovali

obrazok Pri príležitosti 1. výročia zriadenia dobrovoľnej miestnej stráže (ďalej len DMS) starosta Mestskej časti Košice – Šaca Rudolf Reštei vo štvrtok 8.7.2010 zvolal jej členov, aby im poďakoval za aktívnu činnosť. DMS pomáha vytvárať a chrániť bezpečné a zdravé podmienky pre život a prácu obyvateľov mestskej časti. Za takúto odvážnu myšlienku sa angažuje jedenásť nadšencov, z tohto počtu sú štyri ženy...

čítať celý článok
počet komentárov k článku:65516
05.04.2012 | www.korzar.sme.sk | piatok 9. 7. 2010 | Roman Rokytka |
Z histórie: Napísali o nás...

obrazok Pravdepodobne jediné civilné hliadky na Slovensku, ktorej členovia nedostávajú za službu odmenu, majú za sebou rok fungovania. Mestská časť Šaca ich chce udržať aj naďalej.

KOŠICE. Na úkor svojho voľného času a úplne zadarmo už rok hliadkujú v uliciach košickej Šace dobrovoľníci civilného poriadkového útvaru. Za ten čas odslúžili prevažne cez víkendy 1 300 hodín. Pri príležitosti 1. výročia zri...

čítať celý článok
počet komentárov k článku:216129
05.04.2012 | www.korzar.sme.sk | piatok 3. 7. 2009 | Roman Rokytka |
Z histórie: Šaca má dobrovoľné civilné hliadky

obrazok V uliciach Šace začína hliadkovať občianska stráž. Jej prítomnosť má priniesť viac poriadku a menej kriminality.

KOŠICE. Košická mestská časť Šaca by mala byť bezpečnejšia. Včera tam oficiálne začala fungovať dobrovoľná miestna stráž. Jej trinásť členov slávnostne zložilo sľub a starosta Rudolf Reštei im odovzdal služobné preukazy a odznaky.

Civilný poriadkový útvar sa mestská časť rozhodla...

čítať celý článok
počet komentárov k článku:43734
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(c) AUXILIARY Police Slovakia